Zonnepanelen belastingvermindering en belastingvoordeel in 2012

Direct in contact komen met installateurs? Klik hier voor een Vrijblijvende ZONNEPANELEN offerte

Belastingvermindering voor zonnepanelen afgeschaft

De overheid stimuleerde tot voor kort energiebesparende investeringen, zoals zonnepanelen, door fiscale voordelen en subsidies toe te kennen. Voor onder andere zonnepanelen, stookketels, de plaatsing van dubbele beglazing en zonneboilers gold een fiscale korting van 40%. Het factuurbedrag mocht tot op zekere hoogte van de belasting worden afgetrokken.

Dat is met ingang van 1 januari 2012 niet meer mogelijk, als gevolg van de bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Eén van de besparingsmaatregelen van de federale overheid is namelijk het schrappen van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Deze maatregel zou op termijn een half miljoen euro bezuiniging opleveren.

De belastingvermindering van energiebesparende uitgaven die in 2011 zijn gedaan, wordt nog wel in 2012 en in 2013 toegekend. Er wordt gekeken naar de betaaldatum in plaats van de factuurdatum. Als u in 2011 zonnepanelen liet plaatsen en deze in 2012 betaalde, levert de investering u helaas geen belastingvoordeel meer op.

Belastingvermindering voor zonnepanelen in 2011

Als u de zonnepanelen in 2011 al betaalde, kunt u nog profiteren van het fiscale voordeel. Voor zonnepanelen is de belastingvermindering maximaal 40% van het factuurbedrag. Het is beperkt tot een jaarlijks geïndexeerd maximumbedrag. Daarnaast geldt er een aantal voorwaarden om voor fiscaal voordeel in aanmerking te komen.

  • Het belastingvoordeel geldt voor iedereen die belastingplichtig is in België
  • Het geldt voor zowel huurders als huizeneigenaren
  • De belastingvermindering geldt voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen
  • De zonnepanelen zijn geplaatst door een geregistreerde aannemer
  • De geregistreerde aannemer is verplicht een aantal gegevens te vermelden op de factuur of in de bijlage

Daarnaast moeten ook de zonnepanelen aan een aantal kenmerken voldoen.

  • Qua oriëntatie moeten de zonnepanelen tussen het oosten en westen liggen via het zuiden. De hellingshoek van de vaste panelen ligt tussen 0 en 70 graden ten opzichte van de zon
  • Kristallijnen modules moeten voldoen aan de norm IEC 61215. Het rendement moet minimaal 12% bedragen.
  • De norm IEC 61646 geldt voor de dunne-filmmodules. Het minimumrendement is 7%.
  • Het minimumrendement van de omvormers is hoger dan 88% voorautonome systemen en 91% voor netgekoppelde systemen

Maximumbedrag belastingvermindering zonnepanelen

De belastingvermindering voor zonnepanelen is beperkt tot een maximumbedrag. Voor het inkomstenjaar 2011 is dat vastgesteld op € 3.680. Als uw woning ouder dan vijf jaar is, dan mag u het eventueel resterende bedrag (het bedrag dat boven het normbedrag uitkomt) meenemen als fiscaal voordeel na de volgende drie jaren. Zo kunt u met één betaling het belastingvoordeel uitsmeren over drie jaar. Als aanvullende voorwaarde geldt dat uw woning minimaal vijf jaar als woonhuis bij uw gemeente staat ingeschreven.

Procedure belastingvoordeel zonnepanelen

In uw belastingaangifte vindt u een rubriek die bestemd is voor het belastingvoordeel van energiebesparende uitgaven. U moet altijd een betalingsbewijs en een kopie van de rekening toevoegen aan uw belastingaangifte. Deze documenten dienen bewaard te worden, voor het geval wanneer de belastingdienst uw aangifte wilt controleren. Let op: de betaaldatum en niet de factuurdatum, bepaalt het jaar waarin de factuur kan worden ingediend bij de aangifte inkomstenbelasting.

Is het plaatsen van zonnepanelen nog voordelig?

Uiteraard is het investeren in energiebesparende producten en zonnepanelen nog steeds voordelig. Het is het belastingvoordeel en de belastingvermindering dat aangepast zijn. Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen worden nog steeds gesubsidieerd in 2012. Als de aanvraag tot en met 31 maart 2012 gebeurt, wordt u gesubsidieerd voor 250 euro. Gebeurt dat vanaf april is dat nog 230 euro voor 2012. U kan voor 20 jaar lang genieten van uw groenestroomcertificaat.

Bij het laten plaatsen van zonnepanelen, bespaart u nog steeds duizenden euro’s per jaar. U kan een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen. Het voordeel is dat u geen tijd verlies door zonnepanelen installateurs te zoeken en kunt makkelijk de prijzen vergelijken. De gekwalificeerde installateurs zullen met u contact opnemen.

Klik hier voor een vrijblijvende offerte en bespaar geld en tijd.