Ontwikkeling en gebruik Zonne-energie

Direct in contact komen met installateurs? Klik hier voor een Vrijblijvende ZONNEPANELEN offerte

Ontwikkeling, gebruik en economie

Beginnend met de explosieve groei in gebruik van steenkool tijdens de Industriële revolutie het geval was, energie consumptie is geleidelijk overgeschakeld van hout en biomassa naar fossiele brandstoffen. De vroege ontwikkeling van zonnetechnologieën begon in de jaren 1860 en werd gedreven door de verwachting dat steenkool snel schaars zou worden. Hoewel de ontwikkeling van zonnetechnologieën stagneerde in de vroege 20ste eeuw ondanks de groeiende beschikbaarheid, economie en gebruik van steenkool en petroleum.

Het olie embargo in 1973 en de energie crisis in 1979 hebben een reorganisatie van de energiebeleiden over de hele oliewereld geleidt en hebben opnieuw druk gezet op de ontwikkeling van zonnetechnologieën.Tussen 1970 en 1983 groeide de fotovoltaïsche installaties snel maar de val van de olieprijs in de vroege jaren 1980 matigde de groei van de fotovoltaïsche installaties van 1984 tot 1996. Sinds 1997, de ontwikkeling van fotovoltaïsche systemen kende een versnelde groei door het bevoorradingsproblemen met olie en aardgas, bezorgdheid om de opwarming van de aarde en de verbeterde economische plaats van de fotovoltaïsche technologieën tegen over de andere energietechnologieën. De groei van de fotovoltaïsche systemen groeit ieder jaar met ongeveer 40 % sinds het jaar 2000 en heeft een installatiecapaciteit van 10.6 GW aan het einde van 2007. Sinds 2006 is het economisch aantrekkelijk voor investeerders om fotovoltaïsche systemen te plaatsen in ruil voor een langdurige energieaankoop akkoord. 50% van de commerciële systemen zijn geïnstalleerd op deze manier in 2007 en er wordt verwacht dat dit 90% zal worden tegen 2009.

Commerciële zonneboilers begonnen te verschijnen vanaf de jaren 1890. Deze systemen zagen een groei in gebruik tot zonneboilerde jaren 1920 maar werden geleidelijk vervangen door goedkopere betrouwbare stookolie en andere brandstoffen. Zoals met fotovoltaïsche systemen, zonneboilers werden opnieuw aantrekkelijk dankzij de olie crisis in de jaren 1970 maar dat veranderde weer door de lager olie prijzen van 1980. De ontwikkeling in de zonne waterverwarming ging langzaam vooruit tijdens de jaren 90 en de groeicijfers hebben een gemiddelde van 20 % per jaar sinds 1999. Hoewel onderschat, waterverwarming door zonne-energie is de meest gebruikte vorm van zonnetechnologie met een geschatte capaciteit van 154 GW vanaf 2007.
Commerciële zonneconcentratie energiecentrales (CSP) werden voor het eerst ontwikkeld in de jaren 80. De 11MW PS10 zonnetoren in Spanje, voltooid op het einde van 2005 is Europa’s eerste commerciële CSP systeem en een totale capaciteit van 300 MW is verwacht om geplaatst te zijn in het zelfde gebied tegen 2013.

Zonne-installaties zijn de laatste jaren flink beginnen toe te nemen in residentiële gebieden, met regeringen die intensieve programma’s aanboden om groene energie meer als een economische haalbare optie te maken. In Canada bood de regering het RESOP programma aan (Renewable Energie Standart Offer Program) aan. Dit programma liet toe om mensen die een huis met zonnepanelen hebben hun overtallige elektrische energie te verkopen aan het spanningsnet. Dit programma is ontwikkeld om het helpen promoten van de regering’s groene agenda en om de druk op het elektriciteitsnet in de piekuren te verlagen. Met deze voordelen gegeven door het programma zou de gemiddelde terugbetaaltijd voor residentiële zonne-energie installaties geschat op ongeveer 18 tot 23 jaar, in acht genomen de kosten en onderdelen, installatiekosten en onderhoud, alsook de gemiddelde energieproductie van een systeem op jaarbasis.

Daniel Lincot, de bestuurder van het 2008 Europese Fotovoltaïsche zonne-energie conferentie en de onderzoeksdirecteur van het Parijs gebaseerde Fotovoltaïsche energie ontwikkeling en onderzoek instituut, zei dat fotovoltaïsche systemen de wereldwijde energievraag aankunnen. Fotovoltaïsche systemen zijn 85 keer zo effectief als maïs kweken voor ethanol. Op een stuk van 91 meter bij 91 meter land kan er genoeg ethanol gemaakt worden om een auto 48000 kilometer te laten afleggen of 402000 kilometer als u dezelfde oppervlakte van land bedekt met zonnepanelen. De woestijnen van Zuid-Amerika kunnen genoeg energie produceren om de vraag naar elektriciteit in de hele Verenigde staten te voldoen en kunnen eveneens water elektrolysereen in zuurstof en waterstof om de hele Amerikaanse landmacht aan te drijven.