Toepassingen zonne-energie

Direct in contact komen met installateurs? Klik hier voor een Vrijblijvende ZONNEPANELEN offerte

Toepassingen van zonnetechnologie
Zonlicht heeft altijd al invloed gehad op het ontwerp van gebouwen sinds het begin van de architecturale geschiedenis. Geavanceerde zonnearchitectuur en stads planning methoden werden het eerste gebruikt door de Grieken en Chinezen, ze oriënteerden hun gebouwen naar het zuiden zodat ze meer licht en warmte kregen.

De meest voorkomende eigenschappen van passieve zonnearchitectuur zijn oriëntatie naar de zon, een compacte proportie, selectieve schaduwen and thermische massa. Wanneer deze eigenschappen worden aangepast aan het lokale klimaat en omgeving kunnen deze wel belichte ruimtes maken die altijd een comfortabele temperatuur hebben. Socrates “Megaron” huis is een klassiek voorbeeld van passieve zonnearchitectuur. De meest recente toenaderingen tot zonnearchitectuur gebruiken computermodellen die het zonlicht, warmte en ventilatiesysteem samennemen en dat integreren in een zonneontwerp. Actieve zonne-uitrusting zoals pompen, ventilatoren en kantelende ramen kunnen het passieve ontwerp vervolledigen en zo de prestaties van gebouwen verbeteren.

Stedelijke warmte eilanden (UHI) zijn metropolitaanse gebieden die hogere zoncapaciteiten dan in de natuurlijke omgevingen. Een makkelijke methode om dit tegen te gaan is om gebouwen en wegen wit te schilderen en bomen te planten. Door deze methoden te gebruiken kunnen de stadstemperaturen met 3°C dalen hierdoor kan men in warmere gebieden de kosten van airco en andere koelingmethoden verlagen.

Toepassingen

  • Land en tuinbouw
  • Zonne warmte collectoren of zonneboiler
  • Zonne collectoren of zonnepanelen