Zonnepanelen

Direct in contact komen met installateurs? Klik hier voor een Vrijblijvende ZONNEPANELEN offerte

Vandaag de dag is energie niet meer weg te denken uit ons leven, want alles heeft energie nodig. Doordat de wereldbevolking stijgt, zijn er steeds meer machines nodig die steeds meer energie nodig hebben om te werken. De meeste energie wordt gemaakt door middel van fossiele brandstoffen, dat zijn steenkool, gas en olie. Helaas zijn dat geen onuitputtelijke bronnen. En bovendien is die manier van elektriciteit opwekken niet echt milieuvriendelijk.

Daarom is men overal ter wereld op zoek naar alternatieve energiebronnen. De meest populaire zijn de natuurlijke energiebronnen: zonne-energie, windenergie en waterenergie. Die bronnen raken nooit uitgeput en zijn bovendien goedkoop, veilig en milieuvriendelijk.

Gebruikmaken van de zon

Je kan op twee verschillende manieren gebruikmaken van de zon. Ofwel door water te verwarmen met zonlicht door zonnecollectoren en een zonneboiler, ofwel met behulp van zonnepanelen. Zonnepanelen zetten zonlicht om in energie waardoor je de zon kan gebruiken als energieleverancier.

De overheid wil van België een van de meest schone en zuinige landen van Europa maken. Per jaar wil de overheid de efficiëntie met minstens 1% verhogen en het aandeel zonne-energie moet in 2020 minstens 20% zijn. Dat moet bovendien gepaard gaan met een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen, die in 2020 met 30% verlaagd moet zijn. Zonne-energie is de energie van de toekomst. Het is gratis en bovendien onuitputtelijk, dus er is geen reden om er geen gebruik van te maken.

De eerste zonnepanelen

In 1839 ontdekte de Franse fysicus Antione César Becquerel het fotovoltaïsche effect, wat het begin is van de geschiedenis van de zonnepanelen. Hij ontdekte de basis voor de werking van zonnepanelen tijdens een experiment met een elektrolytische cel en ontdekte dat als zijn apparaat werd blootgesteld aan het licht, de hoeveelheid opgewekte elektriciteit steeg.

In 1883 bouwde Charles Fritts de eerste zonnecel. Ze werd gevormd door lagen selenium te bedekken met een dun laagje goud.

Tussen 1883 en 1941 experimenteerden vele wetenschappers, uitvinders en zonnepanelenbedrijven met zonne-energie. Het was Albert Einstein die een thesis publiceerde over het foto-elektrische effect en die enkele jaren later de Nobelprijs voor de fysica kreeg voor zijn research. William Bailey vond de eerste zonnecollector uit met koperen spiralen in een geïsoleerde doos.

In 1941 nam Russel Ohl, een Amerikaans uitvinder, een patent op de eerste zonnecel. In de jaren die daarop volgden, verbeterden andere wetenschappers die originele zonnecel waardoor de efficiëntie steeg van 4% naar 6%.

Zonnepanelen werden voor het eerst op grote schaal gebruikt voor satellieten. Doordat de overheid het onderzoek naar zonne-energie steunde, slaagden de Verenigde Staten erin een zonnecel te produceren die tegen 1980 een efficiëntie had van 20% en tegen 2000 al een efficiëntie van 24%.

De eerste zonnepanelen werden gebruikt door NASA omdat het de beste manier was om elektriciteit op te wekken in de ruimte. Dat maakte ook dat de zonnepanelen ontzettend duur waren. Pas in de jaren ’70 steeg de vraag naar zonnepanelen en daalde de prijs ervan, als gevolg van een energiecrisis.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen zorgen voor schone, hernieuwbare energie door licht om te zetten naar elektriciteit. Theoretisch gezien is de naam zonnepanelen niet helemaal juist, want zonnepanelen hebben niet noodzakelijk zon nodig om energie te produceren. Dat kan ook als het slecht weer is of als het bewolkt is, maar dan leveren ze vanzelfsprekend minder energie.

Er zijn twee types zonnepanelen die elk hun eigen specifieke methode hebben om energie op te wekken, te verwerken en nadien ofwel op te slaan, ofwel door te geven aan een installatie die ze kan gebruiken. Beide soorten zonnepanelen zijn beschikbaar op de markt. Er zijn de zonnecollectoren en de fotovoltaïsche zonnepanelen. Die twee soorten zonnepanelen hebben een verschillende manier van werken, maar zien het bijna hetzelfde uit.

Zonnecollectoren

Zonnecollectoren zijn zonnepanelen waar een leiding met een vloeistof door loopt. De zonnepanelen vangen de zonnestralen op en geven zo de warmte af aan de vloeistof in de leiding. In de leiding kunnen verschillende vloeistoffen zitten, maar de meest frequente vloeistof die we erin terugvinden is toch water. Het opgewarmde water kan verschillende bestemmingen krijgen. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken voor een zwembad, of voor de sanitaire voorzieningen in huis. Bovendien kan het gebruikt worden door andere installaties die het op hun beurt gebruiken om energie of warmte op te wekken.

Fotovoltaïsche zonnepanelen

De fotovoltaïsche zonnepanelen zijn panelen die echt stroom opleveren. Deze zonnepanelen lijken op zonnecollectoren, maar het verschil bevindt zich onder de panelen. Achter de plaat die de zonnestralen absorbeert zitten twee lagen silicium waartussen onder invloed van licht een elektrische stroom gaat lopen. Deze soort zonnepanelen benutten het zonlicht of het daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De opgewekte stroom kan ofwel aan het lichtnet geleverd worden wat een netgekoppeld systeem heet ofwel in accu’s opgeslagen worden –voor bijvoorbeeld verlichting of communicatiesystemen op afgelegen plekken- of kan direct gebruikt worden om bijvoorbeeld een pomp aan te drijven –dat heet dan een autonoom systeem-. De stroom kan ook teruggeleverd worden aan het stroomnet. Dat laatste is interessant omdat je in dat geval via de elektriciteitsleverancier een contract kan afsluiten waarbij je een vergoeding ontvangt voor de bijdrage aan groene stroom. Op die manier kan je je investering sneller terugwinnen.

Achtercontactcel

Een speciaal soort zonnepaneel, de achtercontactcel, is met zijn esthetische kwaliteit bijzonder geschikt voor zichtbare architecturale toepassingen. Dat soort zonnepaneel dankt zijn naam aan het feit dat de elektrische contacten zich op de achterkant van het paneel bevinden en dat de voorkant een nauwelijks zichtbaar metalen raster heeft, zonder de storende dubbele metaalstroken. Dat heeft als resultaat een grotere bruikbare oppervlakte van de cellen en dus een grotere hoeveelheid geleverde stroom.

De aanschaf van zonnepanelen

Bij het aanschaffen van zonnepanelen zijn er vijf dingen waar je rekening mee moet houden. Als eerste is er de schakeling van de zonnepanelen. Ze kunnen namelijk op twee verschillende manieren geschakeld worden, ofwel serieel, ofwel parallel. Ten tweede moet je denken aan het rendement van de zonnepanelen, want alle zonnepanelen hebben natuurlijk een ander rendement. Dat rendement bepaalt ook de prijs van de zonnepanelen. Ook de batterij speelt een belangrijke rol, want als de batterij vol zit, zal de overtollige energie wegstromen. Daarom is het handig om ook een paar zonnecellen aan te schaffen die je kan laten aansluiten op het net.

Wat kosten zonnepanelen?

Wat de meeste mensen waarschijnlijk afschrikt om zich meteen zonnepanelen aan te schaffen, is de prijs ervan. Zonnepanelen zijn namelijk niet goedkoop. Ze kunnen al gauw zo’n 700 à 1300 euro per paneel kosten, afhankelijk van hun rendement en hun grootte. Bij het plaatsen van enkele zonnepanelen, kan de prijs dus al snel oplopen tot enkele duizenden euro. Maar net als heel wat andere apparaten, worden ook zonnepanelen hoe langer hoe goedkoper. Sinds 2005 is de prijs van zonnepanelen al met zo’n 20% gedaald. Bovendien stijgen het vermogen en het rendement ervan. Dat betekent dat zonnepanelen steeds meer zonne-energie kunnen omzetten naar bruikbare energie. De prijs is onder andere afhankelijk van het huis waarin je woont, hoeveel zonnepanelen je nodig hebt, hoeveel energie je verbruikt. Ze worden met andere woorden min of meer op maat gemaakt.

Omdat de overheid de voordelen van alternatieve energie inziet en de plaatsing van zonnepanelen wil stimuleren, kan je in België op subsidies rekenen. Met die subsidies kan je al een groot deel van de kosten terugbetalen.

Door die subsidies en door zoals hierboven al vermeld een contract af te sluiten met de elektriciteitsbeheerder, zal de investering in zonnepanelen snel terugbetaald zijn. Als je een minimale installatie aangeschaft hebt, kan je op ongeveer tien jaar tijd de hele investering terugverdienen door energie op te wekken voor de stroomvoorziening in de buurt.

Het rendement van zonnepanelen

Het rendement van zonnepanelen is afhankelijk van de invalshoek waarop de zon op de panelen schijnt. Hoe directer de zon erop invalt, hoe beter. Daarom proberen installateurs de zonnepanelen zo te oriënteren dat de invalshoek voor het grootste deel van de dag zo goed mogelijk is. Om dus zeker te zijn dat je het maximale rendement uit je investering haalt, laat je dus het best een expert langskomen die de optimale invalshoek kan bepalen.

Normaalgezien kan een vierkante meter zonnepanelen onder optimale omstandigheden ongeveer 60 tot 70 kilowatt opwekken. Als je dus enkele vierkante meters zonnepanelen laat installeren op je dak, brengt dat een aanzienlijke hoeveelheid energie op. Rekening houdend met het feit dat kilowattuur ongeveer 15 cent per eenheid kost, maak je in het begin geen winst, omdat de installatie van zonnepanelen niet goedkoop is. Als je het echter op lange termijn bekijkt, heb je je investering al na ongeveer 10 jaar teruggewonnen.

Het aanschaffen van zonnepanelen is en blijft een goede investering. Ze betalen zichzelf immers binnen de tien jaar terug. Daar komt nog eens bij dat zonnepanelen een levensduur hebben van 40 jaar. Je haalt niet alleen veel voordelen uit zonnepanelen, het is ook milieuvriendelijk. Als je over voldoende startkapitaal beschikt om zonnepanelen te laten installeren, is er dus geen reden meer om te twijfelen. Toekomstgericht denken is voordeliger en duurzamer dan je zou verwachten.